Welkom!

GBS De Triangel is een christelijke basisschool in de wijk ‘Het Veld’ te Houten. Onze leerlingen komen uit alle wijken van Houten. We bieden een duidelijke bijbelgetrouwe identiteit met kwalitatief en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. We willen een educatieve partner zijn voor ouders met een positieve uitstraling voor onze omgeving.

Onze school is een regionale school feri busam quosam ni beaquam res am unt quo dolores aut alique offici blabo. Issit ex essim fuga. Feribusam quosam ni be aquam res am unt quo dolores aut alique offici blabo. Issit ex essim fuga.


Meer