t-goodijk-marwin
Directeur:
Judith Mak
Groep 1/2:
Juf Mathilde
Groep 3/4:
Juf Elijne
Groep 5/6:
Meester Marwin
t-tijman-marja
Groep 5/6 en
Inter Begeleider:
Juf Welmoed
Groep 7/8:
Juf Ellen
Groep 7/8:
Juf Marja
Onderwijs assistente:
Juf Janneke
RT-er/rugzak begeleider:
Ineke Hoetmer
Administratief medewerkster:
Marleen Wilschut

Een Intern Begeleider verzorgt de coördinatie van de leerlingbegeleiding en coaching van leerkrachten op deze begeleiding.
Een Remedial Teacher heeft expertise op het individueel begeleiden van leerlingen en coached leerkrachten op gebied van leerlingenbegeleiding.
Een onderwijsassistent ondersteunt groepsleerkrachten door de groep waar te nemen (onder supervisie van de verantwoordelijke groepsleerkracht) wanneer de leerkracht specifieke instructie geeft aan leerlingen en/of begeleidt groepjes leerlingen binnen de expertise van haar vak/ervaring.