De Triangel is een gezellige, warme school en biedt dat kinderen verschil in de wereld mogen uitmaken, omdat zij door God gekend zijn! Dit gebeurt door te werken aan kennisontwikkeling, sociale vaardigheden en wereldoriëntatie in een gestructureerde leeromgeving.
Door leerlingengroei heeft de school op het moment vijf groepen.

Ons onderwijs richt zich in de hoofdvakken op drie instructiegroepen. Omdat elk kind uniek is, met eigen gaven en talenten, kan ook het instructieniveau per vakgebied verschillen. De school kent vier lesblokken, na elk blok volgt een evaluatie van de leerlingenresultaten met onze Intern Begeleider. Zij coördineert de leerlingenbegeleiding op school.

Natuurlijk is er naast het verplicht onderwijsaanbod ook ruimte voor ontspanning en zetten onze leerkrachten zich in om de kinderen te verwonderen over de wereld om zich heen!

In ons onderwijsaanbod zitten elementen van zelfstandigwerken en samenwerkend leren. We proberen zo goed mogelijk te kijken naar leerstijlen van kinderen, om onze instructie zo effectief mogelijk te geven. Maar om echt te weten en te proeven hoe ons onderwijs eruit ziet is er maar één goede manier: kom kijken op de informatieavond, of bezoek onze open ochtend. De data van de informatieavond en de open ochtend staan elders op deze site vermeld. U bent hartelijk welkom!

Voor meer informatie kunt u hier de schoolgids downloaden:
Schoolgids 2017-2018 Triangel Houten