BSO Joy is een onderdeel van Zie uit kinderopvang en peuterspeelzalen. In Houten bieden wij Naschoolse opvang (NSO) in basisschool de Triangel.

Zie uit is een christelijke kinderopvang waar wij kinderen opvangen wanneer de ouder(s)/verzorger(s) andere bezigheden hebben zoals werk of studie.
Wij willen aan de kinderen meegeven wat er in de Bijbel staat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook na schooltijd in een omgeving zijn waar de liefde van God de grondtoon van het bestaan is. Wat ze in deze jaren leren, juist in de geloofsbeleving, is de basis voor hun gehele leven waarin steeds keuzes moeten worden gemaakt.

Ieder kind is uniek, door God geschapen met zijn eigen speciale talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn, zich te ontspannen en te ontwikkelen. Kinderen hebben enerzijds liefde en aandacht nodig om te ‘groeien en te bloeien’ en anderzijds hebben zij richtlijnen nodig in de omgang met anderen.

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers proberen een gezellige sfeer en uitdagende ruimte te creëren waardoor het kind zich op zijn gemak voelt en naar hartenlust kan spelen.

Daarnaast geven we de kinderen persoonlijke aandacht waardoor het kind zich gewaardeerd weet en zich veilig en geborgen voelt. Elke dag worden er uitdagende activiteiten aangeboden aan de kinderen. Kinderen mogen zelf kiezen of ze hier wel of niet aan mee doen. Wij werken vanuit de christelijke normen en waarden. Iedereen is bij ons van harte welkom!

Bent u nieuwsgierig geworden neem dan eens een kijkje op www.zieuit.nl of kom langs!